Astma

FENO (fractionally exhaled nitricoxide)

Prístroj na neinvazívnu diagnostiku eozinofilného zápalu meraním FENO (fractionally exhaled nitricoxide) z dychu. Je výsledkom kombinácie poznatkov zo špičkového lekárskeho výskumu a najnovšiehotechnologického vývoja v oblasti elektroniky. Životnosť tohto prístroja nie je limitovaná počtom meraní. Vyrábané v Európe firmou BEDFONT Scientific, Anglicko.

Charakteristika prístroja:

 • Malý, ľahký, umožňuje merať kdekoľvek
 • Umožňuje monitorovania úrovne NO v okolitom prostredí
 • Zároveň má zabudovaný filter NO z okolitého prostredia
 • Jednoduchá obsluha je zvýraznená vizuálnou aj zvukovou signalizáciou
 • Unikátny patentovaný NObreathFlo systém uľahčuje kontrolu sily výdychu
 • Moderný farebný dotykový displej
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Kalibráciu a overenie správnej funkčnosti si prístroj robí automaticky sám
 • Použitie jednorázových náustkov pre zaistenie sterilného merania pre každého pacienta
 • Antibakteriálny filter redukuje riziko prenosu infekcie
 • Napájané z bežne dostupných „tužkových“ batérií, nezávislý na sieti

Spotrebný materiál

Prístroj používa hygienické náustky ako jediný spotrebný materiál.
Tieto sa používajú len na výdych, pacient sa nadychuje normálne, mimo náustka.

Náustky sú z hygienických dôvodov určené pre jedného pacienta,ale nemajú v rámci vyšetrenia (v rámci dňa) obmedzený počet vydýchnutí. Merania možno ľubovoľne opakovať pre potvrdenie správnosti výdychu a nameranej hodnoty.

Náustky nemajú, takisto ako prístroj, žiadnu obmedzenú expiračnú dobu.Každý náustok je jednotlivo balený a v balení sa môže neobmedzene skladovať.

Prístroj nemá obmedzenú expiračnú dobu,čiže má teoreticky neobmedzenú životnosť.

Raz za rok odporúčame

Zaslať prístroj na kalibráciu a prehliadku vo výrobnom závode, ktorá je doživotne uskutočňovaná raz do roka bezplatne. Platí sa len cena poštovného.

Raz za dva roky

Odporúčame zaslať prístroj na kontrolu – výrobca posúdi stav prístroja a doporučí, či je potrebná výmena senzora. Ak sa zákazník rozhodne senzor vymeniť, budú mu okrem nakalibrovania bezplatne vymenené i vnútorné batérie, pumpa a filtre, takže v podstate bude mať opäť akoby nový prístroj. Zaplatí sa len cena samotného senzora a poštovné.

Zaručný i pozáručný servis zaisťujeme na území celej ČR aj SR, prostredníctvom bežnej poštovej zásielky.
V prípade záujmu Vám meranie na prístroji radi predvedieme.

index_2_group_13_vitaberin_paticka_0000_layer-1