Bakteriálne prerastanie

SIBO (Small intestinal bacterial overgrowth)

Problémy s tráviacim traktom trápia mnohých z nás.  Čo za týmito príznakmi stojí je otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď mnohí špičkoví gastroenterológovia a imunológovia. Podľa štatistických údajov trápia funkčné tráviace ťažkosti približne 30-40 % obyvateľstva. Príčiny týchto problémov môžu byť rôzne. Žijeme vo vyspelej industriálnej spoločnosti, potraviny prechádzajú početnými technologickými úpravami čo má veľký dopad na náš tráviaci systém a prirodzenú mikroflóru čriev.  Črevná mikroflóra udržuje rovnováhu medzi črevnými organizmami, podporuje imunitný systém, bráni nadmernému rozmnoženiu patogénnych baktérií.

Normálne tenké črevo obsahuje menej ako     10 000 baktérií na mililiter. Viac ako 100 000 baktérií na mililiter v tenkom čreve  sa považuje za dôkaz prítomnosti bakteriálneho prerastania (SIBO). V tomto prípade je flóra tenkého čreva je prevažne tvorená baktériami z hrubého čreva. Tieto typy baktérií sú považované za patologické ak sa v nadmernom počte nachádzajú v tenkom čreve.

Bakteriálne prerastanie je často spojené s inými chorobami. V ranných fázach sú príznaky postihujúce tenké črevo nešpecifické. Zahŕňajú poruchy trávenia, hnačku, bolesti brucha a nadúvanie. Neskôr dochádza k zhoršeniu adsorpcie živín z čreva čo môže viesť k podvýžive a nedostatku vitamínov.

sibo_0000_layer-1

DIAGNOSTIKA SIBO

Diagnostika ochorenia  v súčasnosti prebieha prostredníctvom vodíkovo dychového prístroja. Vodík produkovaný baktériami v gastrointestinálnom trakte difunduje do krvného obehu a cez pľúcne alveoly prechádza do vydychovaného vzduchu. Detektor prístroja zachytáva vodík vo vydychovanom vzduchu a vyhodnocuje v jednotkách ppm (parts per milion). Pacient sa po dietickej príprave dostaví na vyšetrenie. V prvom kroku pacient vydýchne obsah pľúc do prístroja. Táto hodnota je považovaná za bazálnu. Následne vypije roztok laktulózy a v priebehu 90 minút je meranie opakované v 15 minútových intervaloch. Za pozitívny výsledok sa považuje nárast množstva vodíka o 20 ppm v porovnaní s bazálnou hodnotou. Táto diagnostika je veľmi obľúbená vďaka jednoduchému použitiu a možnosti rýchlej interpretácie.

Charakteristika prístroja:

  • Lacná a spoľahlivá prevádzka
  • Dotykový farebný displej
  • Merania prispôsobené pre dospelých (vydychovanie do prístroja cez náustok alebo cez masku) ako aj pre najmenšie deti (vydychovanie do prístroja cez masku s veľkosťou pre deti)
  • Automatické nulovanie a nastaviteľný bod pre zadržanie dychu
  • Možnosť uložiť 20 výsledkov priamo do prístroja a ich zobrazenie vo forme tabuľky alebo grafu
  • Zabudovaný systém pripomenutia servisnej kontroly
  • Jednoduché použitie a kalibrácia, ktorú zvládne aj netechnický pracovník

LIEČBA SIBO

Štandardná liečba SIBO:

Bakteriálne prerastanie (SIBO) je zvyčajne liečené pomocou antibiotík. Použitie antibiotickej liečby ako prvej línie je sporné. Niektorí odborníci odporúčajú probiotiká ako prvolíniovú liečbu a antibiotiká by mali byť vyhradené ako druhá línia liečby u ťažších prípadov SIBO. Medzi ďalšie lieky, ktoré sa používaju pri liečbe SIBO sú tzv. prokinetické lieky, ktoré upravujú porušenú črevnú motilitu. K neštandardným liekom, ktoré sú zamerané na odstránenie niektorých príznakov SIBO a to hlavne plynatosti sa používajú hojne propagované preparáty. Z krátkodobého hľadiska sú prospešné, ale z dlhodobého hľadiska môžu celkové ochorenie zhoršiť.

Prírodná liečba SIBO:

Okrem štandardných liečebných postupov v súčasnosti pacienti hľadajú aj iné možnosti, ktoré by eliminovali nežiadúce účinky štandardnej liečby. Jednou z prírodných alternatív je aj použitie preparátu Vitaberin. Preparát Vitaberin obsahuje účinnú látku berberin. Jednou z hlavných mechanizmov účinnosti je aj antimikrobiálny účinok. Berberin má priamy aj nepriamy  antimikrobiálny účinok.
Priamy účinok je možné pekne charakterizovať práve na črevnej baktérii E. coli. Každá baktéria E. coli má na povrchu bunkovej steny početné fimbria, ktoré jej umožňujú sa pohybovať a zároveň sa prichytávať na bunky, čo v prípade, že E.coli je patogénna, mechanizmus priľnavosti je jeden zo základných princípov jej infekčnosti. Berberin je silný inhibítor rastu fimbrií a tým pádom je baktéria E. coli bez svojich rúk a výrazne stráca schopnosť infekčnosti (viď obrázok).

Nepriamy účinok berberínu je zabezpečený tým, že má aj antisekrečné účinky a tým pádom napomáha zahusťovať stolicu. K dvom základným vlastnostiam berberinu a to priamemu antimikrobiálnemu, antisekretorickému účinku sa pridáva aj tretí faktor a to prokinetický. Berberín upravuje črevnú kinetiku a tým zabezpečuje aby črevo fungovalo motoricky správne ako celok.
Za posledných 10 až 15 rokov je berberinu venovaná mimoriadna pozornosť zo strany biomedicíny. V rade štúdií bolo preukázané, že berberin vykazuje širokú škálu biologických aktivít a že jeho farmakologické účinky sú v súlade s jeho využitím v ľudovom liečiteľstve.

index_2_group_13_vitaberin_paticka_0000_layer-1