Nový prístup k lokálnej liečbe psoriázy

Nový prístup k lokálnej liečbe psoriázy
apríl 10, 2017 admin

Vitaberin s berberinom ako nový prístup k lokálnej liečbe psoriázy

Psoriáza je geneticky podmienené, orgánovo špecifické, autoimunitné ochorenie. Cieľom našej liečby je mať chorobu dlhodobo pod kontrolou, ideálne dosiahnuť úplné vymiznutie alebo aspoň značné eliminovanie psoriatických ložísk. Možnosti liečby môžu byť miestne (lokálne) alebo celkové. Typickými kožnými prejavmi psoriázy sú začervenané ložiská, ktoré môžu byť zapálené a pokryté šupinami. Pre nutnosť objektivizovať závažnosť psoriázy boli definované rôzne indexy. V roku 1978 bol prvýkrát použitý PASI index (Psoriasis Area and Severity Index), a to v klinickej štúdii s retinoidmi. PASI indexom objektívne stanovujeme percento postihnutia tela psoriázou, pri ktorom sa hodnotí začervenanie, zapálenie a tvorba šupín v ložisku.
Lokálna terapia psoriázy patrí k prvej voľbe vzhľadom k minimálnemu vzniku nežiaducich účinkov. K starším látkam, ktoré dnes využívame, patria kyselina salicylová, kortikosteroidy, decht, ditranol, a z novších deriváty vitamínu D (Calcipotriol, calcitriol, takalcitol, maxacalcitol), samostatne alebo v kombinácii s kortikoidmi a retinoidmi (tazarotén).

vitaberin-berberin-psoriaza-600x600

Ešte horším prípadom sú prípady, keď psoriáza nepostihuje len kožu, ale, ako dokazujú najnovšie výskumy, môže byť spojená so zápalom kĺbov (približne 25%), Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou, Bechterevovou chorobou, a najmä s chorobami tzv. metabolického syndrómu, ako sú napríklad diabetes mellitus 2. typu, arteriálna hypertenzia alebo dyslipidémia.
Mnoho pacientov so psoriázou udáva nespokojnosť so súčasnou liečbou. V rozsiahlom európskom prieskume bolo viac ako 70% pacientov nespokojných alebo značne nespokojných so súčasnými liečebnými možnosťami.

Okrem štandardnej liečby sa každoročne objavujú nové, alebo staronové preparáty, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností tradičnej prírodnej liečby. Jednou z takých látok je aj berberín. Berberín sa používa oddávna v tradičnom prírodnom liečiteľstve v Číne, Indii a v Severnej Amerike. Berberín bol prvou voľbou pri črevných problémoch, hnačkách. V lokálnych aplikáciách sa používal na liečbu zápalov kože a ekzémov.

index_2_group_13_vitaberin_paticka_0000_layer-1